Doktorantūra tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio universitetuose

Doktorantūra tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio universitetuose

2017 m. gruodžio 7 d.

Švietimo mainų paramos fondas (ŠMPF) skelbia konkursą Lietuvos mokslo ir studijų institucijų doktorantūros studijų studentams teikti paraiškas dalinėms studijoms tarptautinį pripažinimą pelniusiuose užsienio valstybių universitetuose 2018–2019 m. m.

Valstybės parama skiriama studijoms, kurios gali vykti ne trumpiau nei 3 mėn. ir ne ilgiau nei 10 mėn. (du akademinius semestrus iš eilės). Paramą sudaro: stipendija, dengiama dalis studijų kainos ir kelionės išlaidos.

Parama bus skiriama ne daugiau nei 10 atrinktų kandidatų.

Kandidatui keliami reikalavimai:

  • Būti Lietuvos Respublikos piliečiu arba tenkinti kitus asmens statusui keliamus reikalavimus, nurodytus 2016 m. rugpjūčio 11 d. švietimo ir mokslo ministro įsakyme Nr. V-690 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“1;
  • Būti gerai besimokančiu Lietuvos mokslo ir studijų institucijos ne žemesnio nei 2 kurso (2 studijų metų) doktorantūros studijų studentu;
  • Turėti tarptautinį pripažinimą pelniusio užsienio valstybės universiteto sutikimą priimti studijoms;
  • Gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos – ne žemesniu nei pažengusio kalbos vartotojo lygiu (B2), pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis.

Su visais atrankos kriterijais ir informacija gali susipažinti čia.

Elektroninė paraiška teikiama iki 2018 m. kovo 1 d. imtinai.

Šaltiniai: Eurodesk Lietuva, Švietimo mainų paramos fondas.

 grįžti